Przedszkolaki Legolaki (3-5 lat)

bl1a4089Dzieci bawiąc się, budują w oparciu o instrukcje specjalne modele z klocków Lego® DUPLO, ucząc się przy okazji kolejnych liter alfabetu [A-Z], liczenia [0-9] oraz rozróżniania kolorów i kształtów.

Każda literka ma przyporządkowany jeden lub kilka modeli do zbudowania związane z przedmiotami codziennego użytku, owocami, warzywami itd. Przykład: A jak Ananas, B – Banan. Każdy model to nie tylko budowanie, ale również prezentacja na temat danego przedmiotu, która atrakcyjnie i skutecznie poszerza wiedzę dzieciaków. A Wy wiecie jak rosną ananasy? Bo my nie wiedzieliśmy 😉

Jeżeli widzimy u dzieci duży postęp staramy się stopniowo przechodzić na regularne typy klocków LEGO®, co dla dzieci stanowi większe wyzwanie a zarazem sporą dodatkową atrakcję.

WIelkość grup: do 12 dzieci / Czas trwania zajęć: 60 minut

CEL- OBRAZRozwijamy Twoje dziecko w wielu obszarach w myśl naszej dewizy “Dla dzieci to zabawa, ale rodzice wiedzą, że również mądra edukacja”

 

Edukacja społeczna

 • Uczymy porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi;
 • Inicjujemy współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych;
 • Przygotowujemy do utrzymania ładu i porządku oraz zwracania uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych dzieci.

Umiejętności komunikacyjne

 • Uczymy uważnego słuchania;
 • Zachęcamy do zadawania pytań o niezrozumiałe fakty i formułowania dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;

Rozwój czynności intelektualnych

 • Uczymy przewidywania, w miarę możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach;
 • Uczymy grupowania obiektów w sensowny sposób i formułowania uogólnień typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • Pomagamy łączyć przyczynę ze skutkiem;

Rozwój umiejętności manualnych

 • Uczymy wznoszenia konstrukcji z klocków i tworzenia kompozycji z różnorodnych materiałów, dziecko ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy.

Edukacja matematyczna

 • Uczymy liczenia obiektów i odróżniania błędnego liczenia od poprawnego; wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania;
 • Uczymy ustalania równoliczności dwóch zbiorów;
 • Pomagamy rozróżniać stronę lewą i prawą, określania kierunków i ustalania położenia obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

Szybki zwrot z franczyzy dzięki
dynamicznemu rozwojowi sieci

Dowiedz się jak zostać właścicielem

Uczymy, bawimy i budujemy z klockami LEGO®

Copyright © 2015 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. POLITYKA PRYWATNOŚCI | BRICKS 4 KIDZ POLAND

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.

Bricks 4 Kidz Polska
ul. Drużbickiego 9, 61-693 Poznań, woj. wielkopolskie, telefon: 613 070 444
Pozostałe